Transparency International România salută eforturile Guvernului de a se implica în cât mai multe demersuri şi iniţiative ale Organizaţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, precum şi decizia acestuia de a solicita formal statutul de membru al ţării noastre la această organizaţie.

Implicarea României în peste 40 de comitete şi subcomitete ale OECD a susţinut progresele acesteia în dezvoltarea şi consolidarea ca economie de piaţă, dar şi în privinţa consolidării democraţiei şi statului de drept. România s-a remarcat în cadrul organizaţiei şi angajamentul său ferm faţă de politicile anticorupţie şi prin consecvenţa cu care a abordat participare la Reţeaua Anticorupţie a OECD pentru Europa de Est şi Asia Centrală, aspecte subliniate şi de Secretarul General al Organizaţiei, dl. Angel Gurría, în cadrul sesiunii speciale a Consiliului OECD de ieri, 9 iunie, de la Paris.

În acest context considerăm că alinierea reală a României la standardele şi cerinţele acestui for internaţional, al cărui obiectiv principal este centrat pe performanţa economică a statelor membre, este de natură să încurajeze o dezvoltare economică sustenabilă şi să contribuie la creşterea calităţii şi nivelului de trai şi la reducerea sărăciei. Dobândirea statutului de stat membru este un obiectiv importat atât din perspectiva sectorului public, cât şi a celui privat. Sectorul public într-un stat de drept democratic are menirea de a oferi o infrastructură legislativă şi instituţională eficientă care să asigure cadrul pentru derularea activităţilor economice în condiţii de performanţă şi cu protejare a interesului public şi a drepturilor cetăţeneşti.

Ne exprimăm pe această cale întreaga deschidere pentru a sprijini aceste eforturi, pe acele tematici unde expertiza Transparency International România aduce valoare adăugat, consecvenţi misiunii noastre de a contribui la dezvoltarea unei „Românii oneste, fără corupţie”.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Victor Alistar, Director Executiv Transparency International România, la tel: 031 66 06 000 sau e-mail: victor.alistar @ transparency.org.ro .


Data publicare: 10/06/2016