Anunt de presa

01 august 2022

Start pentru proiectul

Instrumente de Lucru și Formare pentru Organizații de Viitor_ILFOV

Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania derulează în perioada iulie 2022 – august 2023 proiectul Instrumente de Lucru și Formare pentru Organizații de Viitor_ILFOV, SIPOCA/SMIS 2014+: 963/151482.

Pe parcursul celor 18 luni vor fi organizate o serie de evenimente precum: sesiuni de formare pentru ONG-uri și parteneri sociali; activități de networking intreprinse în comun la nivel local și regional, sesiuni de consultări în vederea dezvoltării de propuneri de politici publice.   

Obiectivul general al proiectului ILFOV are în vedere consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin elaborarea și implementarea de mecanisme și instrumente de interacțiune cu autorități publice locale, precum și prin instruire specializată și rețea de cooperare la nivel local.

Proiectul este implementat în special la nivelul Comunei Brănești, județul Ilfov, în baza Parteneriatului pentru Dezvoltare Locala (PDL) încheiat de Transparency International Romania cu Primăria Comunei Brănești. Prin extindere, grupul țină al proiectului este format din reprezenați ai organizațiilor non-guvernamentale și partenerilor sociali din Regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

La finalul Rezultatele proiectului ILFOV sunt așteptate următoarele rezultate:

  • un mecanism de consultare la nivel local denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Comuna Brănești, elaborat în cadrul proiectului și implementat în parteneriat cu Primăria Brănești.
  • 4 propuneri de politici publice dezbătute, validate în cadrul Grupului Consultativ pentru Dezvoltare Comuna Brănești și înaintate spre aprobare Consiliului Local.
  • minimum 90 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilor de instruire.
  • o rețea tematică de cooperare la nivel local.
  • 4 instrumente de monitorizare și evaluare independentă a politicilor publice aplicate la nivel local.

Valoarea totală a proiectului: 419.748,81, din care 411.353,83 total fonduri nerambursabile.

Proiectul ILFOV este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Data publicare: 01/08/2022