În cadrul proiectului Performanța și eficiența în administrație prin implementarea unui management competitiv, Transparency International Romania a organizat marți, 29 ianuarie 2019, două vizite de studiu la Primăria Sectorului 2 și, respectiv, la Primăria Municipiului București. La vizite a participat un grup de funcționari din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, instituția beneficiară din proiect. Scopul a fost realizarea unui schimb de bune practici referitor la implementarea eficientă a instrumentelor de management al calității.

Funcționarii Primăriei Municipiului Aiud au avut ocazia de a lua la cunoștință etapele și experiențele prin care instituțiile vizitate au trecut ca urmare a implementării unor sisteme de management al calității.

Reprezentanții Biroului de Control Intern și Managementul Calității din cadrul Primăriei Sectorului 2 au prezentat bunele practici realizate de către instituție pentru asigurarea unui flux al calității constant. Spre exemplu: persoanele nou angajate sunt instruite din prima zi de lucru de către personalul avizat al instituției asupra sistemului de management al calității, permanenta adaptare a Manualului Calității sau corelarea procedurilor interne cu întreaga filosofie a managementului calității în instituții publice.

Directorul Executiv al Direcţiei Venit Buget Local Sector 2 a prezentat beneficiile aduse atât cetățeanului, cât și personalului din cadrul primăriei în urma inovării sistemului online de depunere a declarațiilor, plată a taxelor și obținere a certificatelor de atestare.

În cadrul vizitei la Primăria Municipiului București, delegației i-a fost prezentat sediul registraturii instituției, precum și diverse practici uzitate pentru obținerea unui management al calității eficient.

Pe toată durata vizitei, delegaţia a fost însoţită de expertul documentare și cercetare din partea Transparency International Romania.

Proiectul ”Performanța și eficiența în administrație prin implementarea unui management competitiv”este implementat de Primăria Municipiului Aiud în parteneriat cu Transparency International Romania, în perioada iunie 2018 – octombrie 2019.

Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem de management al calității și performanței integrat și eficient, prin autoevaluarea CAF, standardizarea proceselor de lucru, recertificarea ISO:9001 și dezvoltarea abilităților personalului din cadrul UAT Primăriei Municipiului Aiud, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP.

Proiectul este cofinanțat Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.


Comunicat presa - vizita Primarie Aiud
29 ianuarie 2019
Comunicat presa - vizita Primarie Aiud - 29 ianuarie 2019
Comunicat presa - vizita Primarie Aiud - 29 ianuarie 2019
Comunicat presa - vizita Primarie Aiud - 29 ianuarie 2019

Data publicare: 31/01/2019