Membrii Grupului Consultativ Național au discutat despre rezultatele cercetării efectuate în cadrul proiectului Business Integrity Country în cadrul a două workshop-uri, organizate la începutul acestui an.

În cadrul workshop-ului din 21 – 22 ianuarie 2020, a fost prezentat raportul de cercetare în ansamblu, de la metodologia de lucru la concluziile rezultate. Totodată, membrii Grupului Consultativ Național au dezbătut și au validat scorurile indicatorilor utilizați în cadrul cercetării BICA. Ca modalitate de lucru, a fost prezentată, discutată și validată fiecare arie tematică în parte, corespunzător celor trei sectoare cheie evaluate: sectorul public, sectorul privat și societate civilă.

Workshop-ul din 17 februarie 2020 a fost dedicat în principal dezbaterilor privind recomandările pe care raportul de cercetare trebuie să le conținăîn vederea îmbunătățirii integrității publice. Recomandările au fost de asemenea formulate pe fiecare dintre cele trei sectoare cheie evaluate.

La cele două sesiuni au participat atât reprezentanți din instituții publice, mediul de afaceri cât și din partea organizațiilor neguvernamentale. Totodată, persoanele care nu au putut fi prezente la workshop au trimis punctele lor de vedere pe e-mail, astfel încât toți membrii Grupului Consultativ Național și-au putut prezenta sugestiile și recomandările.

Mulțumim tuturor pentru implicare, pentru punctele de vedere argumentate. Următorul pas în acest proiect îl reprezintă lansarea Raportului de cercetare la nivel național.


Grupului Consultativ Naţional este un for de lucru înființat în cadrul proiectului BICA, din care fac parte stakeholderi reprezentativi din mediul de afaceri, societatea civilă şi sectorul public.

Rolul Grupului Consultativ Naţional

  • Oferă informații și opinii argumentate cu privire la integritatea în afaceri;

  • Este consultat cu privire la metodologia de cercetare, conținutul și rezultatele urmărite;

  • Acordă feedback asupra rezultatelor obținute în urma aplicării metodologiei de cercetare

  • Identifică recomandări strategice;

  • Discută modalități de a transforma recomandările strategice într-o agendă de reforme operaționale;

  • Contribuie la promovarea rezultatelor BICA și a recomandărilor din raportul de cercetare.

 

Proiectul BICA se derulează simultan în România şi Serbia, sub coordonarea Transparency International-Secretariat, cu sediul la Berlin. În țara noastră, implementarea este realizată de  Transparency International Romania, în perioada ianuarie 2019 – martie 2021.

Proiectul este finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Prin acest tip de cooperare tehnică, finanţatorul are în vedere să întărească capacitatea societăţii civile de a promova integritatea în afaceri la nivel regional.

 
Data publicare: 27/03/2020