Scopul proiectului:

Intarirea capacitatii manageriale a instantelor prin promovarea de bune practici in administrarea sistemul judiciar si cresterea satisfactiei publicului: Promovarea transparenţei şi independenţei justiţiei, respectarea dreptului la un proces echitabil şi accesul la informaţii, prin unificarea procedurilor administrative interne la nivelul instanţelor judecătoreşti.

Perioada de implementare:

decembrie 2007 – septembrie 2008

Instrumente de monitorizare:

Chestionare:

Cereri info:

Rezultatele proiectului (aferente activităţilor in care este direct implicata TI-Ro):

 • 1 panel de experţi format din 5 experţi;
 • 3 monitori locali selectaţi;
 • 1 analiză legislativă;
 • 1 set de instrumente de monitorizare a a practicilor administrative ale instanţelor;
 • 1 sesiune de pregătire pentru monitorii locali;
 • 3 rapoarte de monitorizare: 1 la nivelul fiecărei curţi de apel;
 • 1 propunere de politică publică pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ;
 • 1 ghid privind interpretarea unitară a prevederilor procedurale administrative interne;
 • 2 dezbateri;
 • 1 publicaţie finală;
 • 2000 de publicaţii diseminate;
 • 1 conferinţă de presă

Rolul organizaţiei:

 • Analiza capacităţii administrative a sistemului judiciar de a furniza un serviciu public de de justiţie de calitate, eficient şi transparent.
 • Îmbunătăţirea calităţii serviciului public de justiţie prin formularea unor propuneri de unificare a practicilor administrative.

Costul proiectului:
€ 41 275

Finanţatori:
PHARE 2005