În perioada 03-04 decembrie 2018 au avut loc la Botoșani patru ateliere de lucru tematice cu personalul relevant din cadrul instituției. Atelierele au fost desfășurate în procesul de implementare a proiectului DISC - Dezvoltarea Integrată a Sistemului Calității.

Prezenți la sediul liderului de proiect din partea Transparency International Romania au fost Eugenia Petrescu - Consultant politici pentru administrație și Cristian Cocoșatu - Consultant managementul calității.

Tematicile abordate au fost: prezentarea SMC și beneficiile implementării unui astfel de instrument în cadrul UAT Botoșani; categorii de procese incluse în SMC conform SR EN ISO 9001:2015. A fost, de asemenea, analizat contextul organizației, precum și un proces demonstrativ al aplicării managementului calității. Discuțiile au presupus și identificarea, evaluarea și rezolvarea riscurilor posibile. Partea practică a atelierelor a constat în completarea Registrului Riscurilor.

Totodată, dezvoltarea durabilă – importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, probleme de mediu și tema schimbării climatice – a fost un subiect important în cadrul tuturor celor patru ateliere organizate.


Data publicare: 07/12/2018