Consiliul Judetean Sibiu şi Transparency International Romania sunt parteneri în cadrul proiectului Să spunem NU corupţiei!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Marţi, 13 noiembrie, reprezentanţi ai celor doi parteneri au prezentat public proiectul “Să spunem NU corupţiei!”, în cadrul conferinţei desfăşurate la sediul CJ Sibiu.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa doamnei Christine Manta-Klemens, vicepreşedinte CJ Sibiu. Domnia sa s-a arătat mulţumită de modul în care se derulează colaborarea dintre cele două instituţii, precizând totodată că se bazează pe sprijinul Transparency International Romani pentru implementarea cu succes a acestui proiect.

Managerul de proiect Oana Popa a prezentat obiectivele, activităţile prvizionate şi rezultatele estimate, insistând asupra beneficiilor pe care implementarea acestui proiect le va aduce instituţiei pe care o reprezintă şi implicit cetăţenilor din cadrul judeţului Sibiu.

La rândul său, Georgeta Filip, specialist relaţii publice Transparency International Romania a reamintit principalele momente care au pus bazele acestui parteneriat, de la publicarea anunţului de selecţie a unui partener-ONG, scrierea cererii de finanţare prin programul POCA, la semnarea acordului de parteneriat între cele două instiuţii. De asemenea, reprezentantii TI-Romania s-au declarant convinşi că buna colaborare dintre cele două instituţii va continua atât pe perioada de implementare a acestui proiect cât şi prin alte iniţiative similare.

La eveniment au participat aprox. 40 de persoane: angajaţi ai Consiliului Județean Sibiu, reprezentanţi ai instituțiilor din subordinea CJ, precum și invitaţi din partea altor autorități publice și instituții cu atribuții în investigarea faptelor de corupție.

Proiectul “Să spunem NU corupţiei!”, Cod SIPOCA:439, cod MySMIS:118759, îşi propune îmbunătățirea capacitații administrative a Consiliului Județean Sibiu de a creşte integritatea si de a preveni corupția, prin dezvoltarea si implementarea unui standard de integritate, prin dezvoltarea si implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă si prin creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției.

Perioada de implementare: iulie 2018 - noiembrie 2019.

Valoarea totală: 342.295,48 lei, din care valoarea cofinanțării UE şi a finanţării naţionale este de 288.260,65 lei.

Proiect cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Mai multe informaţii pot fi găsite accesâd următoarele link-uri:

https://www.transparency.org.ro/ro/content/sa-spunem-nu-coruptiei

http://www.cjsibiu.ro/proiecte/conferinta-deschidere-proiect-sa-spunem-nu-coruptiei/


Sibiu 13 noiembrie 2018
Data publicare: 13/11/2018