Comunicat de presă


18 Martie 2019


Conferinţa de prezentare a proiectului SIPOCA377

 

Transparency International Romania a organizat miercuri, 13 martie 2019, conferinţa de prezentare a proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod proiect: SIPOCA377.

Evenimentul a avut loc la Palatul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi s-a bucurat de prezenţa a numeroşi specialişti în domeniul dreptului, reprezentanţi din partea instituţiilor publice, mediul academic şi organizaţii neguvernamentale.

Proiectul este implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu: Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea accesului la justiţie pentru cetăţenii, în special pentru cei aparţinând grupurilor vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de centre de documentare şi asistenţă.

Existenţa unor centre de asistenţă şi documentare permite, de asemenea, dezvoltarea capacităţii profesioniştilor în domeniul dreptului de a-şi reprezenta interesele şi/sau clienţii în litigiile sau conflictele pe care le au cu autorităţile administraţiei publice sau cu instituţiile din sistemul judiciar.

Obiective specifice

 • Înfiinţarea şi operaţionalizarea a 6 centre de documentare şi asistenţă pentru cetăţenii care sunt victime ale abuzurilor sau neregulior din administraţia publică şi sistemul judiciar, în special pentru cetăţenii din grupurile vulnerabile.

 • Formarea a 150 de persoane care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică, specialişti în domeniul dreptului, personal din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar sau administraţia publică, pentru a lucra/a acorda asistenţă sau consiliere juridică persoanelor din grupurile vulnerabile.

 • Informarea, atât a cetăţenilor cât şi a persoanelor care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică şi a specialiştilor în domeniul dreptului, cu privire la asistenţa juridică disponibilă pentru cetăţeni, inclusiv cu privire la centrele nou deschise, în cadrul unei campanii de informare radio şi prin caravane în mediul rural.

 • Prevenirea abuzurilor şi a neregulilor din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin consolidarea metodelor alternative de soluţionare şi prevenire a litigiilor, în special recursul graţios şi recursul ierarhic, pe baza a trei modele de proceduri administrative de asistenţă şi soluţionare a plângerilor cetăţenilor cu privire la abuzuri şi nereguli.

Principalele rezultate aşteptate

 • Grad crescut de acces la justiţie prin oferirea de servicii suport în 6 centre înfiinţate şi operaţionalizate în primul an de proiect, susţinute de o aplicaţie web.

Centrele oferă atât posibilitate de documentare pentru jurişti, cât şi asistenţă pentru cetăţeni, în special pentru cei din grupurile vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din partea administraţiei publice şi a sistemului judiciar.

 • Grad crescut de informare a 600 de specialişti în domeniul dreptului.

Pe parcursul proiectului, 600 de specialişti în domeniul dreptului sunt consultaţi şi informaţi cu privire la centrele de documentare şi asistenţă pentru cetăţenii care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din partea administraţiei publice şi a sistemului judiciar.

 • 150 de persoane formate în vederea creşterii capacităţii acestora de a acorda asistenţă şi consiliere juridică pentru cetăţeni, în special pentru cei din grupurile vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din partea administraţiei publice şi a sistemului judiciar.

În grupul ţintă se află persoane care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică, specialişti în domeniul dreptului, precum şi personal din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar sau administraţia publică.

 • Două studii elaborate în cadrul proiectului, în scopul informării specialiştilor în domeniul dreptului cu privire la soluţiile de asigurare a accesului la justiţie, după cum urmează:

Un studiu de bune practici privind accesul la justiţie, la asistenţă şi consiliere juridică, precum şi căi alternative de rezolvare a litigiilor, inclusiv a litigiilor administrative în statele membre ale Uniunii Europene şi Consiliului Europei.

Un studiu privind soluţionarea alternativă administrative a plângerilor şi procedurilor prealabile în practica autorităţilor româneşti.

 • Trei proceduri model de asistenţă şi soluţionare alternativă pe cale administrativă a plângerilor cetăţenilor, dezvoltate şi promovate.

 • Un ghid privind drepturile cetăţenilor în raporturile cu administraţia publică şi sistemul judiciar, cu accent pe cele mai frecvente situaţii de abuz si/sau nereguli.

Acest ghid va include modele de cereri şi petiţii la îndemâna cetăţenilor, contribuind la asigurarea unui grad crescut de acces la justiţie pentru cetăţeni.

 • 90 de persoane din administraţia publică beneficiază de creşterea capacităţii privind rezolvarea alternativă rapidă a litigiilor şi/sau evitarea litigiilor de natură administrativă, prin participarea la seminarii şi mentorat post-formare.

 • Grad crescut de informare a publicului prin desfăşurarea unei campanii naţionale de informare cu privire la serviciile de asistenţă juridic disponibile pentru cetăţeni.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 16 luni şi este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.
 

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe site-ul proiectului: www.acces-justitie.ro.

Persoană de contact: Georgeta Filip, consultant relaţii publice pentru acest proiect, tel: 0722 598 014 e-mail: georgeta.filip@transparency.org.ro


 


Conferinţa de prezentare a proiectului SIPOCA377
Conferinţa de prezentare a proiectului SIPOCA377
Conferinţa de prezentare a proiectului SIPOCA377

Conferinţa de prezentare a proiectului SIPOCA377
Conferinţa de prezentare a proiectului SIPOCA377

SIPOCA 377

  descarcă
Data publicare: 20/03/2019