În cadrul echipei Transparency International Romania sunt disponibile două posturi de cercetător.

1.    DESCRIERE POST

Informaţii generale

Denumirea postului: Cercetător - 2 poziții
Nivelul postului: de execuţie
Tipul postului: pe bază de proiect
 

Scopul principal al postului:

 • Dezvoltarea şi aplicarea de metodologii de cercetare
 • Elaborarea şi redactarea cercetărilor pe teme specifice
   

Responsabilităţi specifice ale postului:

 • Participă la realizarea temelor de cercetare şi propune profilul de abordare al acestora
 • Concepe, experimentează şi definitivează direct sau împreună cu echipa soluţii privind atingerea indicatorilor de performanţă ai produsului final
 • Cercetează, elaborează şi livrează rapoarte pe tematici specifice bazate pe standarde prevăzute în setul de instrumente de cercetare
 • Fundamentează soluţiile printr-o documentare aprofundată cu şi în aplicarea indicatorilor cantitativi şi a metodologiilor de evaluare
 • Furnizează feed-back pentru bune practici şi incidente critice ale cercetării
 • Realizarea de analize politico-administrative în directă legătură cu politicile publice ale cercetării şi ale procesului legislativ aferent
 • Identifică şi coordonează realizarea interviurilor cu persoane cheie din cadrul organizaţiilor eşantionate şi cu relevanţă în aria de interes a metodologiei
 • Participă la ateliere de lucru şi şedinţe de validare ale rezultatelor cercetării, la elaborarea de documente interne necesare activităţilor de cercetare
 • Contribuie la evenimente de lansare şi diseminare a rezultatelor cercetării (articole, conferinţe, reuniuni de diseminare)
   

Cerinte specifice privind ocuparea postului

Studii de specialitate: Studii superioare finalizate în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice, administraţie publică, drept, economie
Limbi străine: Engleza - Avansat( minim B2)
 

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • Înţelegerea procesului legislativ şi de elaborare al politicilor publice la nivel naţional şi european (proceduri, reguli, calendar legislativ)
 • Cunoaşterea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor de cercetare în domeniu bunei guvernări şi a sistemului de integritate publică
 • Să aibă capacitatea de a planifica şi implementa programe de cercetare
 • Abilităţi analitice, de rezolvare a problemelor şi de management de proiect
 • Abilităţi de organizare, de a lucra independent şi capacitate de iniţiativă
 • Abilităţi practice în domeniul analizei statistice
 • Cunoștințe aprofundate de operare în MS Word, Excel, Power Point sau similare
   

Experienţă anterioară:

 • Experienţă de minimum 5 ani demonstrată cu privire la capabilitatea de relaţionare cu mediul administrativ, mediul de afaceri, partenerii sociali
 • Experienţă în elaborarea de metodologii de cercetare în domenii specifice de activitate
 • Experienţă în elaborarea de studii, analize, articole în domeniul administraţiei publice, sistemul judiciar românesc şi/sau european
 • Experiență în munca pe proiecte
   

Cerinţe specifice:

 • Programul de lucru: 8 ore/zi sau în funcţie de activităţile din proiect (grupuri de lucru, întâlniri, şedinţe ale echipei de proiect)
 • Dorința de a lucra mai mult timp acolo unde este necesar

2.    PROCEDURA DE SELECŢIE

Pentru a putea participa la procedura de selecţie este necesar să trimiteţi un CV în format Europass, în limba română, însoţit de o scrisoare de intenţie în care să abordaţi realizările importante din viaţa dumneavoastră şi aspiraţiile de carieră pe termen mediu şi lung.

Procedura de selecţie pentru ocuparea postului presupune parcurgerea a două etape distincte:
1.    Preselecţia
În cadrul acestei etape comisia de selecţie va analiza CV-ul şi scrisoarea de intenţie pentru a decide dacă aplicaţia dumneavoastră va fi acceptată pentru următoarea etapă.
2.    Selecţia
Această etapă are în vedere evaluarea competenţelor şi aptitudinilor personale, alături de testarea cunoştinţelor de specialitate, fiind structurată pe două probe:
a.    interviul (30 min)
În cadrul acestei probe veţi purta o discuţie cu comisia de selecţie.
b.    proba practică (120 min)
În cadrul acestei probe veţi fi rugat(ă) să elaboraţi o metodologie de cercetare pe o temă dată. O a doua cerinţă este redactarea unui text şi traducerea unui pasaj din conţinutul acestuia într-o limbă de circulaţie internaţională.


3.    DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI

Transparency International România este membrul naţional al singurei organizaţii internaţionale non-guvernamentale dedicate luptei împotriva corupţiei, fiind recunoscută ca atare şi având statut de ONG consultativ pe lângă mai multe instituţii internaţionale, respectiv Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (din anul 2003), Banca Mondială, precum şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (din 2004).

Printre principalele realizări obţinute de Transparency International România în cei peste 18 ani de activitate se numără:
•    Primele 5 Pacte de Integritate semnate de reprezentanţii comunităţii de afaceri, mediului academic, ONG-uri/sindicate, sectorul sanitar şi IMM-uri, cu peste 60 de membri fondatori.
•    Peste 40 de proiecte de politici publice elaborate de Transparency International România au fost adoptate de autorităţi.
•    Peste 300 de cursuri organizate, cu peste 4.000 de cursanţi atât din mediul de afaceri cât şi din sectorul public.
•    Peste 6.000 de cetăţeni consiliaţi şi asistaţi în cadrul Centrului de Resurse Anticorupţie pentru Cetăţeni (ALAC).
•    Peste 100 de studii şi ghiduri anticorupţie pentru cetăţeni, oameni de afaceri şi profesionişti din sistemul judiciar.

Transparency International România înţelege să pună în slujba societăţii toată priceperea şi expertiza sa pentru construirea unui mediu transparent, integru, curat şi echitabil, care să contribuie la asigurarea unei dezvoltări durabile în beneficiul cetăţenilor, al instituţiilor publice şi al sectorului de afaceri.

Vă invităm şi pe dumneavoastră să ne fiţi alături în aceste demersuri, alăturându-vă echipei TI-Romania!


Data publicare: 15/01/2019