Reprezentanţii Transparency International Romania au fost prezenţi vineri, 28 septembrie, la conferinţa de deschidere a proiectului “Parteneriat pentru etică şi integritate în Consiliul Județean Buzău”, pe care cele două instituţii îl implementează în parteneriat.

“Pentru că vorbim despre guvernanţa publică, important este să reducem vulnerabilităţile şi ne interesează ca prin acest proiect să facem un punct de monografie a administraţiei publice locale. Prin urmare, rezultatele din acest proiect vor putea fi exemple de bune practici pentru guvernanţă publică în administraţia locală”, a explicat Victor Alistar, director executiv Transparency International Romania.

Obiectivul general  al proiectului constă în consolidarea capacității administrative a CJ Buzău de a creşte integritatea şi de a reduce vulnerabilitățile la corupție, prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem de integritate care include standarde, politici şi proceduri de etică şi integritate, precum şi printr-un program de educație anticorupție.

Totodată, proiectul are trei obiective specifice:

  • Elaborarea si aplicarea unitara a unui set de standarde de etica si integritate, însoțite de politicile şi procedurile operaționale aferente, care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii şi integrității, contribuind totodată la implementarea la nivelul CJ Buzău a măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională şi monitorizate de SNA.
  • Dezvoltarea unei platforme colaborative la nivelul instituției, instrument inovativ de know-how în acest proces de adaptare şi aplicare a noilor standarde, care va funcționa în beneficiul personalului şi al CJ Buzău în ansamblu.
  • Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul grupului țintă, prin organizarea unui program în acest scop care va cuprinde 6 cursuri de formare/perfecționare profesională în domeniul eticii și integrității, precum și un seminar în care se va discuta despre bune practici în domeniul eticii, integrității si prevenirea corupției.

Proiectul implementat de Consiliul Judeţean Buzău în parteneriat cu Transparency International Romania în perioada iulie 2018 – noiembrie 2019 este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

 


Data publicare: 28/09/2018