Scopul proiectului:
Proiectul intitulat "Acţiune împotriva corupţiei bazată pe date reale - Proiectul Sistemelor Europene de Integritate” este unul regional bazat pe o abordare bidimensională, ce presupune, într-o primă fază, evaluarea performanţelor sistemelor anti-corupţie în 23 de state membre ale UE, printre care şi România şi, într-o fază ulterioară, dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor iniţiative specifice de advocacy în ceea ce priveşte lacunele identificate în sistemele anti-corupţie la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene.

Scopul principal al proiectului este combaterea prevalenţei corupţiei în Uniunea Europeană şi, implicit, reducerea incidenţei delictelor economice şi financiare.

Dat fiind aspectul său regional, proiectul va identifica (şi va construi sprijin pentru abordarea) problemele legate de corupţie la acest nivel, în privinţa cărora Uniunea Europeană şi guvernele naţionale ar trebui să ia măsuri. Dată fiind direcţia sa de acţiune pe multe nivele şi datorită tipului său de perspectivă fondată pe date reale, acest proiect are capacitatea de a contribui la reducerea celor mai importante riscuri de corupţie din spaţiul european printr-o abordare holistică, sistematică şi durabilă.

Perioada de implementare:
2010 - 2012

Obiective de bază:

 • Imbunătăţirea înţelegerii modului în care funcţionează mecanismele anti-corupţie naţionale în cele 23 de state membre ale UE participante la proiect, ca parte esenţială a cadrului de prevenire a delictelor financiare şi economice
 • Reducerea celor mai importante riscuri la corupţie prin activităţi de advocacy bazate pe date reale, incluzând aici reforma politicilor publice, educaţia publică şi activităţi relevante

Activităţile proiectului:

 • evaluarea sistemelor anti-corupţie naţionale în cele 23 de state membre, pe baza unei abordări holiste fundamentate pe consultare şi pe date reale
 • 23 de ateliere de dezbateri cu stakeholderii naţionali, organizate pentru discutarea rezultatelor, identificarea recomandărilor cheie şi construirea de coaliţii pentru activităţile de follow-up
 • publicarea a 23 de Rapoarte privind sistemul naţional de integritate şi a peste 80 de documente de politici publice
 • publicarea şi lansarea unui Raport regional comparativ care să pună în lumină riscurile de corupţie ce vizează regiunea şi UE
 • mese rotunde regionale pentru împărtăşirea rezultatelor şi identificarea priorităţilor regionale
 • mai mult de 100 de demersuri de advocacy, fundamentate pe principalele recomandări identificate

Rezultate aşteptate:

 • puncte tari şi puncte slabe identificate ale sistemelor anti-corupţie naţionale în ţările participante la proiect
 • înţelegerea îmbunătăţită a riscurilor legate de corupţie de către stakeholderii relevanţi
 • iniţiative de advocacy în domeniul anti-corupţiei implementate în ţările-ţintă
 • priorităţi regionale de anti-corupţie identificate şi susţinute prin activităţi de advocacy
 • mişcarea anti-corupţie la nivel naţional şi regional consolidată

Achizitii Publice

Avertizorii de integritate in mediul privat

Cresterea transparentei in finantarea partidelor politice

Etica in urbanism

Imbunatatirea accesului la informatii de interes public

Impactul dispozitiilor noului Cod Penal privind prescriptia faptelor de coruptie

Integritate in expertiza judiciara

Lege si jurisprudenta - unificarea practicii judiciare si a legislatiei

Mecanisme de conformitate si transparenta

Prevenirea si combaterea mitei electorale

Probatiunea faptelor de coruptie

Propunere de politica publica de promovare a integritatii si reducerea vulnerabilitatilor la coruptie in sistemul sanitar românesc

Recomandari privind informarea si educarea elevilor cu privire la respectarea valorilor si principiilor

Transparenta in serviciile auxiliare din justitie

Participanţi:

Proiectul urmează a fi implementat de Secretariatul Internaţional al Transparency International de la Berlin (aplicant principal), alături de filialele naţionale ale reţelei TI din statele participante la acest proiect (organizaţii nonguvernamentale partenere):

 • TI Belgia
 • TI Bulgaria
 • TI Republica Cehă
 • TI Danemarca
 • TI Estonia
 • TI Finlanda
 • TI Franţa
 • TI Germania
 • TI Grecia
 • TI Ungaria
 • TI Irlanda
 • TI Italia
 • TI Letonia
 • TI Lituania
 • TI Olanda
 • IPA Polonia
 • ICS Portugalia
 • TI Romania
 • TI Slovacia
 • TI Slovenia
 • TI Spania
 • TI Suedia
 • TI Regatul Unit

 

Costul total al proiectului:
2.586.626,85 €

Finanţatori:
Finanţator principal: Comisia Europeană (1.810.638,8 €)