• Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacitaţii partenerilor sociali, a organizaţiilor societăţii civile şi a actorilor economici de a acţiona împreună în sprijinul dezvoltării durabile şi al creşterii adaptabilităţii mediului privat românesc la standardele europene,prin promovarea unui mediu antreprenorial etic şi responsabil social.