• Scopul principal al proiectului este sa creasca capacitatea functionarilor publici insarcinati cu aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatia de interes public si a Legii 52/2003 privind transparenta decizionala.
  • Scopul principal al proiectului este de a creste gradul de transparenta si integritate al administratiilor locale in 12 municipii si orase din Romania, prin infiintarea unor grupuri de integritate locala care sa militeze pentru imbunatatirea unor practici punctuale in administratiile locale.
  • Proiectul constă în structurarea şi analiza agendei anticorupţie a partidelor politice pe baza unui chestionar care vizează masurile anticorupţie concrete previzionate pentru anul 2004- 2008. Proiect de parteneriat cu Institutul de Politici Publice, Agenţia de Monitorizare a Presei – Academia Caţavencu, National Democratic Institute. Include şi acţuni de advocacy şi instruire pentru partide, întâlniri cu cetăţenii etc.