• creşterea accesului la justiţie pentru cetaţenii, în special pentru cei aparţinând grupurilor vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de centre de documentare şi asistenţă. Existenţa unor centre de asistenţă şi documentare permite, de asemenea, dezvoltarea capacitaţii profesioniştilor în domeniul dreptului de a-şi reprezenta interesele şi/sau clienţii în litigiile sau conflictele pe care le au cu autorităţile administraţiei publice sau cu instituţiile din sistemul judiciar.
    SIPOCA 377