• Îmbunătăţirea cadrului European de prescriere a infracţiunilor de corupţie prin dezvoltarea de linii directoare privind bunele practici în materie şi promovarea acestora în 12 state membre ale UE
  • Trainingul ar trebui sa ofere participanților cunoștințele și aptitudinile generale necesare pentru prevenirea corupției în administrație, la nivel tehnic, ca și încurajarea eticii în administrație, oferind instrumente pentru a opune rezistență la corupție.
  • Studiul a avut ca scop realizarea unei cercetări cu privire la modul în care instanţele răspund la solicitările de informaţii care vizează aspecte ce ţin de administrarea actului de justiţie sau de funcţionarea instanţelor, respectiv, măsura în care instanţele însele respectă dispoziţiile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.
  • Proiectul a avut ca scop realizarea unei cercetări cu privire la procedura de lichidare, identificarea bunelor practici şi vulnerabilităţi ale procedurii, din perspectiva riscurilor şi oportunităţilor de corupţie, specifice sistemului românesc.
  • Pactele de Integritate reprezintă instrumente simple şi eficiente în promovarea transparenţei şi integrităţii, în contractarea publică. Ele reunesc autorităţile publice contractante şi toţi ofertanţii dintr-un anumit domeniu, într-un acord în care părţile se angajează să respecte toate prevederile legale privind achiziţiile publice, să refuze orice implicare în acte de corupţie, să asigure transparenţa procesului, confidenţialitatea informaţiilor ce vin de la ofertanţi, concurenţa loială pe piaţă şi informarea egală a tuturor participanţilor la procedura de achiziţie, să accepte monitorizarea ulterioară a contractelor. În acest context, TI-România şi-a propus promovarea sistematică a acestui instrument şi în România.
  • Îmbunătăţirea cadrului European de prescriere a infracţiunilor de corupţie prin dezvoltarea de linii directoare privind bunele practici în materie şi promovarea acestora în 12 state membre ale UE. Obiectivele proiectului sunt: 1 Oferirea unei imagini globale asupra mecanismelor actuale şi a factorilor de influenţă, precum şi a contextul în care acestea operează, ducând la dezvoltarea unui corp de cunoştinţe comprehensiv şi integrat precum şi a unor bune practici în privinţa prescrierii faptelor de corupţie. Aceasta presupune efectuarea unui sondaj la nivelul UE, precum şi a unei analize aprofundate pentru fiecare dintre cele 12 state membre implicate în proiect. 2 Promovarea bunelor practici către principalii stakeholderi, incluzând, printre alţii, iniţiatorii de politici publice, instituţiile guvernamentale, sectorul privat şi alte ONG-uri. Obiectivul va fi urmărit printr-o serie de întâlniri la nivel naţional cu aceştia, activităţi de diseminare şi lansarea internaţională a raportului de bune practici.
  • Este de a oferi suport pentru implementarea standardelor privind drepturile omului şi protecţia minorităţilor în Serbia şi alinierea acestora la standardele UE prin: Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor la nivel naţional şi local prin promovarea bunei guvernări, incluzând un cadru legal clar şi suport instituţional pentru protecţia drepturilor omului şi ale minorităţilor. Creşterea capacităţii acestora de a coordona, implementa, monitoriza şi evalua gradul de protecţie a drepturilor omului şi minorităţilor în Serbia, aşa cum derivă ele din calitatea de stat membru al ONU şi al Consiliului Europei.