• Creşterea implicării partenerilor sociali şi a societăţii civile pentru promovarea dezvoltării durabile, îmbunătăţirea funcţionării pieţei muncii şi reducerea disparităţilor la nivelul Regiunii Bucureşti – Ilfov. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de trei ani, fiind realizat în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti şi cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin.
  • Proiectul îşi propune să utilizezeze instumentele de luptă împotriva corupţiei pentru a implica cetăţenii şi participarea civică în spaţiul european. TI- România, alături de cele trei ALAC operaţionale au ca sarcină furnizarea unei analize detaliate asupra participării cetăţeneşti şi realizarea unui studiu asupra cadrului legal existent la nivel naţional.
  • Proiectul intitulat "Acţiune împotriva corupţiei bazată pe date reale - Proiectul Sistemelor Europene de Integritate” este unul regional bazat pe o abordare bidimensională, ce presupune, într-o primă fază, evaluarea performanţelor sistemelor anti-corupţie în 23 de state membre ale UE, printre care şi România şi, într-o fază ulterioară, dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor iniţiative specifice de advocacy în ceea ce priveşte lacunele identificate în sistemele anti-corupţie la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. Scopul principal al proiectului este combaterea prevalenţei corupţiei în Uniunea Europeană şi, implicit, reducerea incidenţei delictelor economice şi financiare. Dat fiind aspectul său regional, proiectul va identifica (şi va construi sprijin pentru abordarea) problemele legate de corupţie la acest nivel, în privinţa cărora Uniunea Europeană şi guvernele naţionale ar trebui să ia măsuri. Dată fiind direcţia sa de acţiune pe multe nivele şi datorită tipului său de perspectivă fondată pe date reale, acest proiect are capacitatea de a contribui la reducerea celor mai importante riscuri de corupţie din spaţiul european printr-o abordare holistică, sistematică şi durabilă.