• Evaluarea calitativă a instituţiilor şi sectoarelor care compun acest sistem. Evaluarea decurge în principal, din compararea cadrului legal în vigoare privitor la instituţiile sau sectoarele incluse in studiu şi practica aferentă acestora;
  • Promovarea şi dezvoltarea de bune practici pentru protecţia şi sprijinul avertizorilor de integritate – îmbunătăţirea protecţiei avertizorilor de integritate prin dezvoltarea şi promovarea implementării de bune practici în 8 state membre UE.
  • Proiectul are ca scop creşterea capacităţii statelor membre UE de identifica şi preveni riscurile de corupţie, în toate diferitele etape ale ciclului de achiziţii publice, focalizându-se în particular asupra fondurilor europene.