• Reducerea riscurilor de corupție în achizițiile publice prin implementarea unui mecanism de control civil în proiectele finanțate prin fonduri europene. Asigurarea transparenței, integrității, răspunderii și responsabilității în proiectele cofinanțate prin fonduri europene structurale și de coeziune prin implementarea unui instrument pilor – Pactele de Integritate în România Crearea revendicării de responsabilitate socială în contractele publice mari Deprinderea unor lecții învățate de pe urma pilotului cu scopul unei viitoare replicări și propagări a Pactelor de Integritate
  • Optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP în cadrul administrației Județului Sibiu, prin abordarea strategică a dezvoltării județului pe termen lung, utilizând instrumente de planificare a investițiilor, bugetelor și intervențiilor în comunitate și prin dezvoltarea soluțiilor de simplificare a relației dintre Consiliul Județean și cetățeni.
  • îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, prin dezvoltarea şi implementarea de măsuri precum: un mecanism pentru fundamentarea deciziilor, două politici publice, un plan strategic instituţional, două strategii sectoriale, soluţii informatice integrate, ca si prin îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului pentru implementarea măsurilor dezvoltate în proiect.