• Implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, elaborarea de instrumente specifice de lucru, certificarea ISO 9001:2015 şi dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi dezvoltării capacităţii instituţionale.
  • Implementarea unui sistem de management al calității și performanței integrat și eficient, prin autoevaluarea CAF, standardizarea proceselor de lucru, recertificarea ISO:9001 și dezvoltarea abilităților personalului din cadrul UAT Primăriei Municipiului Aiud, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP.
  • Dezvoltarea unui Sistem de Management al Calității și Performanței unitar și eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, dezvoltarea unui sistem informatic inovativ de management al documentelor, recertificarea SR EN ISO 9001 și pregătirea resursei umane din cadrul UAT Municipiul Botoșani, în scopul consolidării unui management performant și optimizării proceselor orientate către beneficiari.
  • Consolidarea capacității administrative a CJ Buzău de a creste integritatea si de a reduce vulnerabilitățile la corupție, prin dezvoltarea si implementarea unui sistem de integritate care include standarde, politici si proceduri de etica si integritate, precum si printr-un program de educație anticorupție, contribuind la dezvoltarea unei administrații locale eficace.
  • Îmbunătățirea capacitații administrative a Consiliului Județean Sibiu de a creste integritatea si preveni corupția, prin dezvoltarea si implementarea unui standard de integritate, prin dezvoltarea si implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă si prin creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției.
  • Dezvoltarea şi implementarea unui Sistem de Management al Calităţii şi Performanţei unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru; actualizarea şi extinderea sistemului informatic inovativ de management al documentelor; certificarea ISO9001:2015 şi pregătirea resursei umane din CJSibiu, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi consolidării capacităţii instituţionale
  • Scopul proiectului este de a spori capacitatea instanțelor românești de a asigura o aplicare coerentă și consecventă a regulilor europene de concurență, cu accent pe ajutorul de stat. Proiectul vizează furnizarea de cursuri personalizate judecătorilor naționali, precum și îmbunătățirea cooperării dintre judecătorii români și judecători din alte state UE, în vederea promovării unei culturi juridice comune în dreptul concurenței.